top of page
trendspaning_edited.png

Grafisk design trender

Trendrapport i kursen

Trendspaning i teori och praktik

Uppgift

Trendrapport inom valfritt område

 

Min idé

Jag valde att göra en trendrapport inom grafisk design för att applicera dessa verktyg i praktiken och se om jag kunde finna nya vägar att gå inom mitt trendspanande.

 

Den här rapporten och hela kursen har varit till stor hjälp i mitt idéarbete under efterföljande kurser. Jag har utvecklat många nya, nyttiga verktyg.

bottom of page